14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
14 bài trả lời: 14 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 15:06

萬歲樓

江上巍巍萬歲樓,
不知經歷幾千秋。
年年喜見山長在,
日日悲看水獨流。
猿狖何曾離暮嶺,
鸕鷀空自泛寒洲。
誰堪登望雲煙裏,
向晚茫茫發旅愁。

 

Vạn Tuế lâu

Giang thượng nguy nguy Vạn Tuế lâu,
Bất tri kinh lịch kỷ thiên thu.
Niên niên hỉ kiến sơn trường tại,
Nhật nhật bi khan thuỷ độc lưu.
Viên dứu hà tằng ly mộ lĩnh,
Lô tư không tự phiếm hàn châu.
Thuỳ kham đăng vọng vân yên lý,
Hướng vãn mang mang phát lữ sầu.

 

Dịch nghĩa

Trên bờ sông, lầu Vạn Tuế cao ngất
Không biết đã trải qua mấy ngàn thu rồi...
Năm tháng vẫn vui vì núi còn mãi đó,
Ngày ngày buồn trông dòng nước riêng chảy hoài.
Vượn sóc chưa từng rời khỏi đỉnh núi chiều,
Cò vạc lẵng lẽ qua lại trên bãi vắng vẻ lạnh lùng.
Ai có thể lên cao để trông trong vùng mây khói,
Buổi chiều bâng khuâng gợi mối sầu lưu lạc.


Lầu Vạn Tuế ở phía nam thành Trấn Giang, thuộc tỉnh Giang Tô, trên sông Trường Giang.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vòi vọi bên sông Vạn Tuế lầu
Ngàn năm đã trải biết bao lâu!
Tháng năm mừng thấy non còn đứng
Sớm tối buồn trông nước chảy mau
Hầu vượn nỉ non thương núi tối
Chim lềnh bơi lội luyến dòng sâu
Ai lên ngắm cảnh vời mây khói
Thấp thoáng chiều hôm lữ khách sầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bờ sông Vạn Tuế ngất cao lầu,
Không biết trải qua ngàn mấy thâu...
Năm tháng vẫn vui còn mãi núi,
Ngày ngày buồn ngóng nước xuôi sâu.
Núi chiều vượn sóc chưa rời khỏi,
Bãi vắng vạc cò rời lặng mau.
Ai ngắm khói mây lên chốn đó,
Bâng khuâng chiều gợi nổi riêng sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Bên sông, Vạn Tuế lầu cao
Trải qua không biết ngàn bao thu rồi...
Năm dài vui với núi đồi,
Ngày buồn trông nước chảy trôi trôi hoài.
Núi chiều vượn sóc quanh đây,
Vạc cò qua lại bãi lầy lạnh hoang.
Ai lên cao ngắm mây ngàn,
Hoàng hôn lưu lạc mênh mang lòng buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Bờ sông, Vạn Tuế lầu cao
Tuổi đời đã trải được bao thu rồi
Năm năm thấy núi lòng vui
Ngày ngày trông thấy nước trôi lòng sầu
Vượn chưa rời chốn non sâu
Cò còn lặng lẽ đêm thâu lạnh lùng
Ai lên được mấy tầng không
Bâng khuâng chiều gợi nỗi lòng ly hương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]