Dưới đây là các bài dịch của Lôi Bất Chấn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Sùng Sơn hướng Việt Thường thi (Thẩm Thuyên Kỳ): Bản dịch của Lôi Bất Chấn

Sớm từ Tùng Lĩnh xuống
Chiều bắc Việt Thường qua
Tây đò Tam Cốc lại
“Khe trúc” thực sông La
Sông La hợp Minh thuỷ.
Tam Cốc núi cao hoà.
So le chừng chẳng hợp
Khuất khúc khó tìm ra
Lá quế vương khe đá
Gai giăng lối rườm rà
Một khung trời mù mịt
Mây hốc đá đùn ra
Tạo hoá công bày đặt
Chân tiên dạo gót hoa
Bước tới thêm cảnh lạ.
Lòng nhàn cảm bao la.


16/12/2018
Ảnh đại diện

Đăng cao (Đỗ Phủ): Bản dịch của Lôi Bất Chấn

Gió lộng tầng cao vượn hú sầu  
Vũng trong cát trắng lượn đàn âu
Ào ào lá đổ cành khô rụng
Cuồn cuộn Sông Dài nước chảy đâu
Muôn dặm trời thu sầu viễn khách
Một thân lão bệnh lại lên lầu
Gian nan khổ hận đầm sương tóc
Mệt mỏi đành ngưng chẳng dốc bầu

Ảnh đại diện

Vãn cảnh (Mạc Đĩnh Chi): Bản dịch của Lôi Bất Chấn

Khí núi nổi mây cao
Hơi xuân sóng nước xao
Quạ kêu chiều ngả bóng
Nhạn gọi nước non nào
Lửa chài soi bến nhỏ
Tiều hát tiếng nghêu ngao
Khách đi đường mặt ủ
Mượn rượu lại phô đào!

Ảnh đại diện

Vạn Tuế lâu (Vương Xương Linh): Bản dịch của Lôi Bất Chấn

Sừng sững bên sông Vạn Tuế lầu.
Gió sương dầu dãi đã bao lâu.
Ngày ngày mải ngóng non trơ đó,
Tháng tháng buồn trông nước chảy đâu?
Khỉ vượn họp đàn bên núi vắng.
Vạc cò theo bạn dải bờ sâu.
Làm sao lên ngắm mây cùng khói.
Bóng ngả chiều hôm, khách luống sầu.

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]