山居秋暝

空山新雨後,
天氣晚來秋。
明月松間照,
清泉石上流。
竹喧歸浣女,
蓮動下漁舟。
隨意春芳歇,
王孫自可留。

 

Sơn cư thu minh

Không sơn tân vũ hậu,
Thiên khí vãn lai thu.
Minh nguyệt tùng gian chiếu,
Thanh tuyền thạch thượng lưu.
Trúc huyên quy hoán nữ,
Liên động há ngư chu.
Tuỳ ý xuân phương yết,
Vương tôn tự khả lưu.

 

Dịch nghĩa

Không không toà núi sau trận mưa
Thời tiết ban đêm đến đã là thu rồi
Trăng sáng chiếu qua đám cây tùng
Suối nước xanh chảy trên tảng đá
Nghe có tiếng trúc xào xạc mấy cô giặt áo đi về
Tiếng lá sen xao động có người hạ thuyền xuống
Tuỳ ý, hương xuân đã hết
Các vương tôn muốn ở lại thì tự tiện

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Núi cao vừa tạnh cơn mưa
Hương trời bảng lảng giao mùa thu qua
Đồi thông vằng vặc trăng ngà
Đá cao suối chảy nguồn xa xăm về
Khuất lùm tre tiếng gái quê
Lao xao sóng nước mái ghe khua đều
Cỏ thơm như muốn đùa reo
Thẩn thơ công tử mãi lưu luyến tình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Mưa tạnh trời thanh núi hiện ra
Chiều buông thu đến bóng dương tà
Rừng thông trăng tỏ lung linh sáng
Ghềnh đá suối trong chảy lững lờ
Khóm trúc xôn xao lời gái giặt
Hồ sen lay động chiếc thuyền xa
Cỏ thơm vừa héo xuân tàn tạ
Công tử lân la đứng thẫn thờ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Mưa chiều vừa tạnh, núi vắng không,
Trời thu bảng lảng gợn mây hồng.   
Dòng suối trong veo luồn vách đá,
Vầng trăng sáng rỡ chiếu rừng thông.
Giặt về, thôn nữ reo ngõ trúc,
Lưới xong, ngư thuyền khuấy sen sông.
Cỏ xuân dù đã nhạt thanh sắc,
Vương tôn rời bước chẳng đành lòng.

44.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Núi vắng cơn mưa ngưng
Chiều thu bóng xuống dần
Rừng tùng trăng sáng chiếu
Ghềnh đá suối xanh trong
Trúc vang hò giặt áo
Mạn thuyền sen nhẹ rung
Lòng theo xuân ngát tỏa
Vương tử khó quay chân

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Sau cơn mưa núi vắng,
Hơi thu đượm khắp trời.
Hàng thông trăng chiếu sáng,
Lèn đá nước êm trôi.
Tiếng ai sau bụi trúc,
Thuyền câu động lá sen.
Ý xuân thơm dẫu hết,
Vương tôn dễ nào quên.

22.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Núi trơ mưa dứt hạt,
Chiều xuống khí thu rồi!
Trăng sáng khóm tùng chiếu,
Suối trong mặt đá trôi.
Trúc xao tiếng gái giặt,
Sen động mái thuyền chài.
Xuân sắc, cỏ thơm lụi,
Vương tôn nấn ná hoài.

24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Sau mưa núi thật mới,
Chiều xuống hơi thu sầu.
Trăng chiếu rừng tùng sáng,
Đá ghềnh suối chảy ào.
Lùm tre gái tắm giặt,
Sen động dưới thuyền câu.
Cỏ úa theo xuân ý,
Vương tôn nấng ná lâu!

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tú Nhiên

Mưa tan núi khoác màu tươi,
Đêm thu khí mát bầu trời thêm cao.
Ghềnh xa dòng suối rì rào,
Rừng thông ánh nguyệt treo cao chiếu ngời.
Ngòi sen ngư phủ buông chài,
Vẳng trong rừng trúc tiếng người gái quê.
Dẫu rằng xuân sắc phai đi,
Vương tôn vẫn mãi si mê bóng hình.

Tú Nhiên
24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Núi không sau trận mưa đào
Khí trời hiu hắt về chiều ra thu
Bóng trăng tỏ ngọn thông gò
Suối trong trên đá ồ ồ chảy đi
Trong tre tiếng gái giặt về
Dưới sông động đậy chiếc ghe anh chài
Cỏ xuân dù đã dạc rồi
Vương tôn còn vẫn đeo dai chút tình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Núi non tươi mát sau mưa,
Khí trời chiều đến, thu vừa bước sang.
Rừng thông, trăng toả ánh vàng,
Suối trong, lòng đá nhẹ nhàng nước trôi.
Tre kêu, gái giặt về rồi,
Thuyền câu hạ xuống, sen thời ngả nghiêng.
Cỏ thơm sao đã uá liền,
Vương tôn ở lại không phiền ai đâu...

14.00
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối