過李楫宅

閒門秋草色,
終日無車馬。
客來深巷中,
犬吠寒林下。
散髮時未簪,
道書行上把。
與我同心人,
樂道安貧者。
一罷宜城酌,
還歸洛陽社。

 

Quá Lý Tiếp trạch

Nhàn môn thu thảo sắc,
Chung nhật vô xa mã.
Khách lai thâm hạng trung,
Khuyển phệ hàn lâm hạ.
Tản phát thì vị trâm,
Đạo thư hành thượng bả.
Dữ ngã đồng tâm nhân,
Lạc đạo an bần giả.
Nhất bãi Nghi Thành chước,
Hoàn quy Lạc Dương xã.

 

Dịch nghĩa

Trước cửa nhàn nhã, màu sắc cỏ thu
Cả ngày không có xe, ngựa chạy qua
Khách đến thăm vào tận ngõ hẻm
Cho sủa đầu ngoài rừng lạnh lẽo
(Chủ nhà) xoã tóc chưa cài trâm
Tay cầm cuốn kinh sách đi ra chào
Cùng tôi là người bạn đồng tâm ý
Vui với đạo, an nhiên với cuộc sống bần hàn
Xong chén rượu Nghi Thành
Quay trở về xã Lạc Dương


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Cửa nhàn cỏ đượm màu thu
Suốt ngày xe ngựa mịt mù vắng tanh
Khách theo ngõ hẻm đi quanh
Tiếng muông sủa dưới rừng xanh lạnh lùng
Thấy người xoã tóc ra trông
Đạo thư một quyển vẫn trong tay cầm
Cùng ta là bạn đồng tâm
An bần lạc đạp chẳng lăm le gì
Nghi Thành rượu ngọt chén kề
Một tuần thù tạc ta về Lạc Dương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Cửa nhàn, cỏ sắc Thu khoe,
Cả ngày không bóng ngựa xe ra vào.
Hẻm sâu, khách đến bên rào,
Nơi rừng lạnh lẽo, chó sao sủa hoài.
Không trâm, tóc xoả bờ vai,
Khi đi, sách Đạo cầm hoài trong tay.
Ông cùng với ý ta đây,
Nghèo nhưng vui đạo nên nay an lành.
Uống xong chén rượu Nghi-Thành,
Lại về Bạch-Xã ngoài thành Lạc-Dương...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cửa nhàn cỏ thu biếc
Suốt ngày không ngựa xe
Khách thăm trong ngõ chật
Chó sủa ngoài rừng thưa
Tóc xoã trâm chưa giắt
Sách đọc tay đang cầm
Ta bạn chung một ý
Lạc đạo sống an bần
Nghi Thành xong cuộc rượu
Lạc Dương về mau chân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước nhà nhàn cỏ thu xanh biếc
Cả ngày không một chiếc ngựa xe
Khách vào sâu hẻm mới nghe
Bên rừng lạnh lẽo, chó đe sủa hoài
Đang xoã tóc chưa cài trâm được
Tay cầm kinh lặng bước di hành
Với ta cùng một tấm lòng
An vui với đạo, nghèo không xá gì
Sau tuần rượu chuốc thành Nghi
Lạc Dương thẳng hướng ta đi về nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Ngõ cỏ đượm màu thu
Trọn ngày xe ngựa lánh
Khách vào cùng hẻm sâu
Chó sủa bên rừng lạnh
Có lúc trâm chưa cài
Học đạo dạo với sách
Cùng mấy bạn đồng tâm
Tu trì vui thanh bạch
Nghi Thành chung rượu ngon
Bạch Xã lầu thơ quạnh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước song nhàn nhã sắc thu hoà,
Xe ngựa cả ngày chẳng chạy qua
Khách đến thăm vào tận hẻm nhỏ,
Đầu rừng chó sủa lạnh muôn hoa.
Chưa cài trâm tóc đầu còn xoã,
Kinh sách cầm tay đón bạn qua.
Là bạn cùng tôi đồng ý chí,
An nhiên vui đạo sống an hoà.
Nghi Thành rượu ngọt xong cạn chén,
Trở lại Lạc Dương chốn cũ xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời