13/05/2021 14:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Lý Tiếp trạch
過李楫宅

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/01/2014 21:52

 

Nguyên tác

閒門秋草色,
終日無車馬。
客來深巷中,
犬吠寒林下。
散髮時未簪,
道書行上把。
與我同心人,
樂道安貧者。
一罷宜城酌,
還歸洛陽社。

Phiên âm

Nhàn môn thu thảo sắc,
Chung nhật vô xa mã.
Khách lai thâm hạng trung,
Khuyển phệ hàn lâm hạ.
Tản phát thì vị trâm,
Đạo thư hành thượng bả.
Dữ ngã đồng tâm nhân,
Lạc đạo an bần giả.
Nhất bãi Nghi Thành[1] chước,
Hoàn quy Lạc Dương xã[2].

Dịch nghĩa

Trước cửa nhàn nhã, màu sắc cỏ thu
Cả ngày không có xe, ngựa chạy qua
Khách đến thăm vào tận ngõ hẻm
Cho sủa đầu ngoài rừng lạnh lẽo
(Chủ nhà) xoã tóc chưa cài trâm
Tay cầm cuốn kinh sách đi ra chào
Cùng tôi là người bạn đồng tâm ý
Vui với đạo, an nhiên với cuộc sống bần hàn
Xong chén rượu Nghi Thành
Quay trở về xã Lạc Dương

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Cửa nhàn cỏ đượm màu thu
Suốt ngày xe ngựa mịt mù vắng tanh
Khách theo ngõ hẻm đi quanh
Tiếng muông sủa dưới rừng xanh lạnh lùng
Thấy người xoã tóc ra trông
Đạo thư một quyển vẫn trong tay cầm
Cùng ta là bạn đồng tâm
An bần lạc đạp chẳng lăm le gì
Nghi Thành rượu ngọt chén kề
Một tuần thù tạc ta về Lạc Dương
Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
[1] Tên một huyện đời xưa có tiếng nấu rượu ngon.
[2] Ngoài thành Lạc Dương, chỗ Đổng Uy Liễn đời Tấn ở. Vương Duy tu đạo Phật, nên mới ví mình như Uy Liễn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Quá Lý Tiếp trạch