出塞

琢州沙上飲盤桓,
看舞春風小契丹。
塞雨巧催燕淚落,
蒙蒙吹濕漢衣冠。

 

Xuất tái

Trác Châu sa thượng ẩm bàn hoàn,
Khán vũ Xuân phong tiểu Khiết Đan.
Tái vũ xảo thôi Yên lệ lạc,
Mông mông xuy thấp Hán y quan.

 

Dịch nghĩa

Dừng lại ăn uống trên cát ở Trác Châu,
Xem điệu múa “Xuân phong tiểu Khiết Đan”.
Mưa biên ải như giục nước mắt người Yên rơi xuống,
Mưa lất phất làm ướt cả áo mũ nhà Hán.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Trác Châu cát quán tạm dừng chân,
Xem múa “Xuân phong tiểu Khiết Đan”.
Mưa khiến người Yên giàn nước mắt,
Bay bay thấm áo mũ vua ban.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trác Châu trên cát nghỉ dừng chân,
Xem điệu “Xuân phong tiểu Khiết Đan”.
Mưa ải người Yên rơi nước mắt,
Mưa bay thấm ưới áo nhà quan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời