15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
8 bài trả lời: 8 bản dịch
1 người thích

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 22/03/2008 14:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/03/2010 20:51

春夜

金爐香盡漏聲殘,
剪剪輕風陣陣寒。
春色惱人眠不得,
月移花影上欄杆。

 

Xuân dạ

Kim lô hương tẫn, lậu thanh tàn,
Tiễn tiễn khinh phong trận trận hàn.
Xuân sắc não nhân miên bất đắc,
Nguyệt di hoa ảnh thướng lan can.

 

Dịch nghĩa

Hương trong lò vàng đã hết, tiếng giọt đồng hồ cũng tàn,
Gió nhẹ từng cơn lạnh như cắt.
Sắc xuân não lòng khiến người không ngủ được,
Trăng dịch bóng hoa lên tới lan can.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Lò vàng hương hết, tiếng canh tàn,
Vi vút từng cơn gió lạnh tràn.
Xuân sắc não lòng khôn thành giấc,
Trăng đưa hoa ảnh tới lan can.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lò vàng hương ngớt giọt rồng vơi,
Từng lúc lạnh tràn ngọn gió khơi.
Xuân sắc não người không chợp mắt,
Lan can trăng dọi bóng hoa dời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Đại

Lò vàng hương lụi, tiếng hồ im
Gió lạnh từng cơn thổi buốt đêm
Xuân sắc khiến người không ngủ được
Bóng hoa trăng đẩy bước lên thềm.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Đồng hồ cạn giọt, lại hương tàn,
Réo rắt từng cơn gió lạnh tràn.
Não ruột đêm xuân, đâu trọn giấc,
Bóng hoa, trăng đặt xuống lan can.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Lò vàng hương lịm tiếng hồ tàn
Gió nhẹ từng cơn giá buốt sang !
Xuân khiến người buồn chẳng ngủ được
Trăng dời hoa ảnh phủ lan can !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lò hương đã hết tiếng canh tàn
Vun vút trời khuya gió lạnh sang
Lòng não sắc xuân không chợp mắt
Ảnh hoa trăng dọi trước lan can

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Lò vàng hương nguội trống canh tàn,
Lạnh lẽo đêm trường lúc gió cơn;
Xuân sắc quấy người nằm chẳng nhắp,
Nguyệt đưa hoa đến mạn câu lơn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lò hương vàng hết giọt đồng tàn,
Gió nhẹ từng cơn lạnh cắt gan.
Xuân sắc não người không ngủ được,
Bóng hoa trăng chuyển tới lan can.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời