22/05/2024 11:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân dạ
春夜

Tác giả: Vương An Thạch - 王安石

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 22/03/2008 14:40

 

Nguyên tác

金爐香盡漏聲殘,
剪剪輕風陣陣寒。
春色惱人眠不得,
月移花影上欄杆。

Phiên âm

Kim lô hương tẫn, lậu thanh tàn,
Tiễn tiễn khinh phong trận trận hàn.
Xuân sắc não nhân miên bất đắc,
Nguyệt di hoa ảnh thướng lan can.

Dịch nghĩa

Hương trong lò vàng đã hết, tiếng giọt đồng hồ cũng tàn,
Gió nhẹ từng cơn lạnh như cắt.
Sắc xuân não lòng khiến người không ngủ được,
Trăng dịch bóng hoa lên tới lan can.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Lò vàng hương hết, tiếng canh tàn,
Vi vút từng cơn gió lạnh tràn.
Xuân sắc não lòng khôn thành giấc,
Trăng đưa hoa ảnh tới lan can.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương An Thạch » Xuân dạ