15.00
67 bài thơ
Tạo ngày 31/07/2008 22:09 bởi Biển nhớ, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 17/08/2008 02:34 bởi Vanachi
Tập thơ Ngồi quán gồm 67 bài thơ, NXB Lửa thiêng, 1971. Tập thơ gồm 2 phần, phần Thi phẩm với 34 bài, phần Nhị thập bát tú với 33 viết theo thể tứ tuyệt.

 

Thi phẩm

Nhị thập bát tú