Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 30/07/2008 23:04

Đòi tập thư về em đốt đi
Cho thành than nhé mảnh tình si...
Lạ thay giòng chữ càng in đậm
Mỗi lúc em tô lại nét chì.


(22/1/1969)