Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 30/07/2008 23:00

Đi hết đường Gươm, sẽ hiện ra
Đường Tơ cao thấp gió mưa sa...
Bên kia rừng biển đường Tu đấy;
Vượt dốc Thơ về đỉnh Thích Ca.


(15/1/1969)