Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 30/07/2008 22:54

Lần cuối cùng Em hẹn gặp Anh,
Con đường quen thuộc bỗng vô danh.
Đá bưng tai mắt cây bưng mặt,
Ai giết đời ai biết lấy mình.


(11/1/1969)