Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 30/07/2008 23:03

Thịt xa xương máu nhốt hồn oan
Như bốn bề vây tấm áo quan.
Vượt xuống... vùng lên chăng, Nghiệp dĩ?
Đáy Thời gian đó, nắp Không gian!


(21/1/1969)