Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 30/07/2008 22:57

Lối mòn xe nát hướng Tây Đông,
Mũi đánh hơi chưa gặp cỏ đồng,
Chú ngựa kéo lê đời giữa khoảng
Mùi tanh Chợ Cá ngát Lăng Ông.


(12/11/1969)