Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 31/07/2008 22:51

Đàn con thèm nước chạy Đông Đoài,
Mẹ chúng quanh sân bới, bới hoài...
Đêm xuống về nằm chung một ổ,
Ao bèo cối thóc mộng chia hai.


(9/1/1969)