Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 30/07/2008 22:43

Tháp sắt nào đây? Trụ dẫn đầu
Đẩy lên sức lửa đốt năm châu!
Đằng kia: tháp chữ Kim, từng đã
Vùi lửa tham tàn xuống đáy sâu.


(4/1/1969)