Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 31/07/2008 23:05

Đứng mãi đây chờ cô gái xinh;
Hai mươi mấy đợt gió vô tình...
Hẳn không đợi đến trà mi nở
Người mới vong thân... đá hiện hình!


(23/1/1969)