鏡中美人

英華嫌外露,
寶鏡隱嬋媛。
冰玉春心照,
菱花綵袖翻。
月宮奔羿婦,
銀漢渡天孫。
塵海徑遷變,
紅顏愛永存。

 

Kính trung mỹ nhân

Anh hoa hiềm ngoại lộ,
Bảo kính ẩn thuyền viên.
Băng ngọc xuân tâm chiếu,
Lăng hoa thái tụ phiên.
Nguyệt cung bôn Nghệ phụ,
Ngân Hán độ thiên tôn.
Trần hải kính thiên biến,
Hồng nhan ái vĩnh tồn.

 

Dịch nghĩa

Anh hoa hiềm lộ ra ngoài,
Trong gương báu ẩn vẻ xinh đẹp nhu mì.
Lòng xuân như bằng ngọc chiếu,
Cánh tay như hoa cây củ ấu, tay áo màu phất.
(Như) Hằng Nga chạy trong cung trăng,
(Như) Chức Nữ qua bờ sông Ngân.
Bể trần trải nhiều biến đổi,
Má hồng thích tồn tại vĩnh cửu.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thiên Thụ

Hoa đẹp lộ ra ngoài,
Người đẹp trong gương cười.
Lòng xuân băng ngọc hiện,
Áo gấm hoa lăng tươi.
Chị Hằng ở nguyệt điện,
Chức Nữ qua Ngân Hà.
Bể trần nhiều biến chuyển,
Hồng nhan muốn đẹp hoài.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Anh hoa hiềm lộ ra ngoài,
Trong gương ẩn vẻ xinh tươi tuyệt trần.
Băng ngọc chiếu tâm lòng xuân,
Khi tay áo phất chuyển vần sắc hoa.
Cung trăng hiện bóng Hằng Nga,
Hay Chức Nữ vượt Ngân Hà sang ngang.
Cõi trần dâu biển đa đoan,
Má hồng vẫn muốn dung nhan mãi bền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời