19/06/2024 21:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kính trung mỹ nhân
鏡中美人

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/02/2015 22:16

 

Nguyên tác

英華嫌外露,
寶鏡隱嬋媛。
冰玉春心照,
菱花綵袖翻。
月宮奔羿婦,
銀漢渡天孫。
塵海徑遷變,
紅顏愛永存。

Phiên âm

Anh hoa hiềm ngoại lộ,
Bảo kính ẩn thuyền viên.
Băng ngọc xuân tâm chiếu,
Lăng hoa thái tụ phiên.
Nguyệt cung bôn Nghệ phụ[1],
Ngân Hán độ thiên tôn[2].
Trần hải kính thiên biến,
Hồng nhan ái vĩnh tồn.

Dịch nghĩa

Anh hoa hiềm lộ ra ngoài,
Trong gương báu ẩn vẻ xinh đẹp nhu mì.
Lòng xuân như bằng ngọc chiếu,
Cánh tay như hoa cây củ ấu, tay áo màu phất.
(Như) Hằng Nga chạy trong cung trăng,
(Như) Chức Nữ qua bờ sông Ngân.
Bể trần trải nhiều biến đổi,
Má hồng thích tồn tại vĩnh cửu.

Bản dịch của Nguyễn Thiên Thụ

Hoa đẹp lộ ra ngoài,
Người đẹp trong gương cười.
Lòng xuân băng ngọc hiện,
Áo gấm hoa lăng tươi.
Chị Hằng ở nguyệt điện,
Chức Nữ qua Ngân Hà.
Bể trần nhiều biến chuyển,
Hồng nhan muốn đẹp hoài.
[1] Hằng Nga là vợ Hậu Nghệ, một nhân vật thần thoại xưa.
[2] Tức cháu trời, ý chỉ Chức Nữ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Kính trung mỹ nhân