Đoan dương qua khí nực nồng,
Lên lầu thừa hứng nhìn thông bốn bề.
Buồm khách Việt mưa lê thê,
Đàm thành đàn sáo vọng về từ mây.
Nhớ Khuất Nguyên ủ lan gầy,
Thương Đế tử trúc vơi đầy lệ sa.
Nước chảy siết biết chi mà,
Năm năm bầu bạn ông già ngồi câu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.