07/07/2022 09:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Củng Cực lâu đối vũ
拱極樓對雨

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2018 00:42

 

Nguyên tác

端陽過後氣炎冲,
乘興登樓四望通。
越客帆檣黃雨下,
潭城絃管白雲中。
闌心厭浥宗臣念,
竹淚淋漓帝子衷。
楚瀨獨無關世事,
年年長伴釣魚翁。

Phiên âm

Đoan dương quá hậu khí viêm xung,
Thừa hứng đăng lâu tứ vọng thông.
Việt khách phàm tường hoàng vũ hạ,
Đàm Thành huyền quản bạch vân trung.
Lan tâm yếm ấp tông thần niệm,
Trúc lệ lâm ly đế tử trung.
Sở lại độc vô quan thế sự,
Niên niên trường bạn điếu ngư ông.

Dịch nghĩa

Sau khi tiết đoan dương qua khí hậu nóng nực,
Thừa hứng lên lầu nhìn suốt bốn bề.
Buồm và cột buồm của khách nước Việt dưới mưa vàng,
Tiếng đàn sáo ở Đàm Thành trong đám mây trắng.
Lòng lan ủ rũ vì nỗi nhớ Khuất Nguyên,
Lệ trúc đầm đìa tấm lòng Nga Hoàng, Nữ Anh.
Nước chảy xiết ở sông Sở không quan tâm đến việc đời,
Năm năm bầu bạn lâu dài với ông câu cá.

Bản dịch của Hoài Anh

Đoan dương qua khí nực nồng,
Lên lầu thừa hứng nhìn thông bốn bề.
Buồm khách Việt mưa lê thê,
Đàm thành đàn sáo vọng về từ mây.
Nhớ Khuất Nguyên ủ lan gầy,
Thương Đế tử trúc vơi đầy lệ sa.
Nước chảy siết biết chi mà,
Năm năm bầu bạn ông già ngồi câu.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Củng Cực lâu đối vũ