夏景

窈窕華堂晝影長,
荷花吹起北風涼。
園林雨過綠成幄,
三兩蟬聲鬧夕陽。

 

Hạ cảnh

Yểu điệu hoa đường trú ảnh trường,
Hà hoa xuy khởi bắc phong lương.
Viên lâm vũ quá lục thành ác,
Tam lưỡng thiền thanh náo tịch dương.

 

Dịch nghĩa

Nhà hoa thăm thẳm, bóng ngày rủ dài,
Hoa sen đưa hương mát đến cửa sổ phía Bắc.
Vườn rừng sau mưa trở thành tấm màn biếc,
Vài ba tiếng ve khua rộn bóng chiều.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quý Ðôn

Thềm hoa xinh đẹp bóng ngày dài,
Song bắc mùi sen gió thoảng bay.
Mưa tạnh vườn cây màn biếc rủ,
Tiếng ve chiều tối rộn bên tai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Văn Chấp

Bóng gác ngày dài dãi gác hoa,
Nhị sen đưa mát trước song qua.
Sau mưa cây cỏ buông màn biếc,
Vài tiếng ve kêu rộn bóng tà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Ngày dài, thăm thẳm bóng nhà hoa,
Song bắc mùi sen gió thoảng qua.
Mưa tạnh, rừng cây màn biếc rủ,
Ve kêu vài tiếng rộn chiều tà

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Nhà bông êm ái ngày lê thê,
Hoa sen, gió mát cửa bắc kề.
Sau mưa cây rừng rủ màn biếc,
Trong bóng hoàng hôn rộn tiếng ve.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Bóng ngày dài nhà hoa thăm thẳm
Hóng hương sen gió bắc phiêu phiêu
Rừng sau mưa giăng thành màn biếc
Vài tiếng ve khua rộn bóng chiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thăm thẳm thềm hoa bóng nắng dài
Sen nồng song bắc gió hây hây
Vườn rừng mưa dứt che màn biếc
Mấy tiếng ve chiều rộn cả tai

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà hoa thăm thẳm, bóng ngày dài,
Đưa mát hương sen song Bắc ngoài.
Mưa tạnh vườn cây màn biếc phủ,
Ve khua vài tiếng rộn chiều tà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đoàn Thị Thu Vân

Nhà hoa in bóng ngày dài
Sen bên song bắc huơng bay ngạt ngào
Mưa qua, vườn biếc một màu
Ve dăm ba tiếng khua vào tịch dương


Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Toàn Việt thi lục (tập 1), Lê Quý Đôn, NXB Văn học, 2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà hoa thăm thẳm ngày dài,
Hương sen đưa mát song ngoài Bắc phương.
Tạnh mưa cây phủ màn sương,
Ve khua vài tiếng chiều buông bóng tà.

14.00
Trả lời