讀佛事大明錄有感

四十餘年一片成,
牢關跳出萬重扃。
動如空谷風敲響,
靜若寒潭月漏明。
句裡五玄親透得,
路頭十字任縱橫。
有人問我何消息,
雲在青天水在瓶。

 

Độc “Phật sự đại minh lục” hữu cảm

Tứ thập dư niên nhất phiến thành,
Lao quan khiêu xuất vạn trùng quynh.
Động như không cốc phong xao hưởng,
Tĩnh nhược hàn đàm nguyệt lậu minh.
Cú lý ngũ huyền thân thấu đắc,
Lộ đầu thập tự nhậm tung hoành.
Hữu nhân vấn ngã hà tiêu tức,
Vân tại thanh thiên thuỷ tại bình.

 

Dịch nghĩa

Bốn mươi năm lẻ tu vẹn được một tấm lòng,
Đã nhảy ra khỏi hàng vạn tầng cửa tù ngục.
Động thì như tiếng gió vang trong hang trống,
Tĩnh thì tựa ánh trăng lọt xuống đầm lạnh.
Tự mình đã thấu được nghĩa lý của ngũ huyền,
Mặc sức tung hoành trên con đường bốn ngả.
Có nguời hỏi ta sinh diệt là thế nào?
Như mây trên trời xanh và nước ở trong bình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Thạch

Bốn mười năm lẻ một tâm thành,
Cửa khổ muôn trùng, vượt nhẹ tênh.
Động tựa hang không gào gió táp,
Tĩnh như đầm lặng rọi trăng thanh.
Năm huyền nghĩa lý gồm thâu được,
Bốn ngả dọc ngang mặc sức mình.
Ai kẻ hỏi ta sinh với diệt,
Mây trên trời biếc, nước trong bình.


Bản dịch trong Việt Nam văn học sử giản ước tân biên.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Bốn mươi năm lẻ một tấm lòng
Vạn tầng cửa ngục vượt như không
Động như tiếng gió vang hang trống
Tĩnh như trăng lạnh lọt xuống đầm
Ngũ huyền nghĩa lý mình đã thấu
Mặc sức tung hoành bốn ngả thông
Có người hỏi ta sao sinh diệt?
Như nước trong bình mây trên không

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bốn mươi năm lẻ một lòng
Vạn tầng cửa ngục thoát vòng như chơi
Động, như hang trống gió gào
Tĩnh, như trăng sáng lọt vào đầm thanh
Năm huyền nghĩa lý phân minh
Con đường bốn ngả tung hoành ung dung
Vòng đời sinh diệt biết chăng
Mây trên trời thẳm nước bình trong veo

34.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bốn mươi năm lẻ một lòng
Vạn tầng cửa ngục thoát vòng như chơi
Động, như hang trống gió gào
Tĩnh, như trăng sáng lọt vào đầm thanh
Năm huyền nghĩa lý phân minh
Con đường bốn ngả ung dung tung hoành
Vòng đời sinh diệt biết chăng
Mây trên trời thẳm nước bình trong veo

24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lẻ bốn mươi năm vẹn tấm lòng,
Vạn tầng tù ngục nhảy ra xong.
Động như tiếng gió vang hang trống,
Tĩnh tựa ánh trăng lạnh xuống đầm.
Nghĩa lý ngũ huyền mình đã hiểu,
Tung hoành mặc sức bốn đường thông.
Ai nguời ta hỏi sinh cùng diệt?
Chứa nước như bình mây khoảng không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời