Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
6 bài trả lời: 6 bản dịch
Từ khoá: hoài cổ (143) Trường An (23)

Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2006 08:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/08/2008 07:54

長安懷古

河岳終存故國非,
數行陵柏背斜暉。
舊時王氣埋秋草,
暮雨蕭蕭野蝶飛。

 

Trường An hoài cổ

Hà nhạc chung tồn cố quốc phi,
Sổ hàng lăng bách bối tà huy.
Cựu thời vương khí mai thu thảo,
Mộ vũ tiêu tiêu dã điệp phi.

 

Dịch nghĩa

Sông núi rốt cuộc vẫn còn mà nước cũ đã đổi khác,
Mấy hàng bách trồng trên gò đứng phơi lưng dưới nắng chiều.
Khí đế vương triều xưa chôn vùi dưới cỏ mùa thu,
Mưa chiều hiu hắt bướm nội bay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Núi sông, trải mấy phế hưng ?
Gò cao bách đứng phơi lưng nắng chiều
Cỏ thu vùi dấu vương triều
Bướm vờn mưa tối hắt hiu gió đồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Núi sông còn đó nước xưa đâu
Nắng xế gò cao bách giãi dầu
Vương khí một thời chôn dưới cỏ
Bướm đồng chao cánh dưới mưa mau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Sông núi còn đây nước xưa không
Mấy gò bách cỗi nắng xiên lưng
Vương khí thời xưa vùi thu thảo
Bướm dại chiều mưa gió bập bùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông núi còn đây nước khác rồi
Trên gò tùng bách nắng chiều phơi
Triều xưa vương khí vùi chôn cỏ
Hiu hắt mưa chiều bướm nội bay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông núi còn đây nước khác rồi,
Trên gò hàng bách nắng chiều phơi.
Triều xưa vương đế vùi chôn cỏ,
Hiu hắt mưa chiều bướm chới vơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi sông còn nước khác rồi,
Trên gò hàng bách nắng phơi chiều tà.
Triều xưa vương đế lùi xa,
Mưa chiều hiu hắt la đà bướm chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời