送北使柴莊卿

送君歸去獨彷徨,
馬首駸駸指帝鄉。
南北心旌懸反旆,
主賓道味泛離觴。
一談笑頃嗟分袂,
共唱酬間惜對床。
未審何時重睹面,
慇懃握手敘暄涼。

 

Tống bắc sứ Sài Trang Khanh

Tống quân quy khứ độc bàng hoàng,
Mã thủ xâm xâm chỉ đế hương.
Nam Bắc tâm tinh huyền phản bái,
Chủ tân đạo vị phiếm ly trường.
Nhất đàm tiếu khoảnh, ta phân duệ,
Cộng xướng thù gian, tích đối sàng.
Vị thẩm hà thời trùng đổ diện,
Ân cần ác thủ tự huyên lương.

 

Dịch nghĩa

Tiễn ông trở về riêng những bâng khuâng,
Ngựa xăm xăm nhằm thẳng nẻo quê hương nhà vua.
Nỗi lòng kẻ Nam người Bắc vẫn lưu luyến trên ngọn cờ vềi,
Tình khách chủ dạt dào trong chén rượu ly biệt.
Vừa nói cười đó mà thoắt đã ngậm ngùi chia tay,
Cùng nhau xướng hoạ tiếc những lúc hai giường đối diện.
Chưa biết bao giờ lại được gặp mặt,
Để cầm tay ân cần tỏ nỗi hàn huyên.


Sài Trang Khanh tức Sài Thung 柴椿, sứ thần nhà Nguyên trong lần được phái sang nhà Trần nước ta nhiều lần từ năm 1278 đến 1281. Bài thơ này làm khi Sài Thung sang lần đầu năm 1278.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Tiễn người về Bắc dạ khôn khuây,
Vó ngựa băng chừng nẻo nước mây.
Nam Bắc bâng khuâng cờ trở bóng,
Ân tình dào dạt chén chia tay.
Nói cười thoáng đã xa hình dáng,
Xướng hoạ còn ngờ mới đó đây.
Biết đến khi nào cùng gặp lại,
Cầm tay bày tỏ nỗi niềm tây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiễn người về đó dạ bâng khuâng
Vó ngựa băng băng nẻo đế thành
Lưu luyến bắc nam cờ bóng ủ
Dạt dào chủ khách chén sầu vương
Nói cười thoắt cũng xa hình bóng
Tâm sự nào khi lúc đối giường
Chưa biết chừng nao cùng gặp lại
Cầm tay chia sẻ chuyện hàn lương

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Bàng hoàng tiễn khách lúc đăng đồ,
Vó ngựa lăm xăm chỉ đế đô.
Nam bắc lá tim cờ trổ ngọn,
Chủ tân mùi đạo rượu tràn hồ.
Chia bâu những tiếc khi cười nói,
Đối ngoạ khôn quên lúc xướng thù.
Chưa biết ngày nào cho gặp mặt,
Ân cần han hỏi bắt tay nhau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời