天長晚望

村後村前淡似煙,
半無半有夕陽邊。
牧童笛裡歸牛盡,
白鷺雙雙飛下田。

 

Thiên Trường vãn vọng

Thôn hậu, thôn tiền đạm tự yên,
Bán vô, bán hữu tịch dương biên.
Mục đồng địch lý quy ngưu tận,
Bạch lộ song song phi há điền.

 

Dịch nghĩa

Trước thôn, sau thôn, khí trời mờ nhạt như khói,
Bóng chiều tà nửa không, nửa có.
Trẻ chăn trâu thổi sáo dẫn trâu về hết,
Từng hàng cò trắng bay xuống ruộng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Làng trước làng sau nhạt khói,
Nửa không nửa có bóng tà.
Trâu về, mục đồng thổi sáo,
Ruộng xanh, cò trắng thêu hoa.

54.20
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thúc Trương Lương

Thôn trước thôn sau nhạt khói sương
Nửa không nửa có ánh tà dương
Mục đồng sáo gọi trâu về hết
Cò trắng từng đôi lượn xuống nương

34.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Nhật Minh

Trước xóm sau thôn tựa khói lồng,
Bóng chiều dường có lại dường không.
Mục đồng sáo vẳng, trâu về hết,
Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng.

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Thanh

Thôn trước thôn sau tựa khói nhoà
Nửa không nửa có, ráng chiều qua
Mục đồng thổi sáo, trâu về hết
Cò trắng từng đôi xuống ruộng đùa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]