55.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
9 bài trả lời: 8 bản dịch, 1 thảo luận
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 19/09/2008 11:08

大覽神光寺

神光寺杳興偏幽,
撐兔飛烏天上遊。
十二樓臺開畫軸,
三千世界入詩眸。
俗多變態雲蒼狗,
松不知年僧白頭。
除卻炷香參佛事,
些餘念了總休休。

 

Đại Lãm Thần Quang tự

Thần quang tự diểu hứng thiên u.
Sanh thố phi ô thiên thượng du.
Thập nhị lâu đài khai hoạ trục.
Tam thiên thế giới nhập thi mâu.
Tục đa biến thái vân thương cẩu,
Tung bất tri niên tăng bạch đầu.
Trừ khước chú hương tham Phật sự,
Tá dư niệm liễu tổng hưu hưu.

 

Dịch nghĩa

Chùa thần quang vắng lặng, hứng thú có nét u nhã riêng,
Chở ngọc thỏ, cưỡi kim ô du ngoạn trên bầu trời.
Mười hai toà lâu đài mở ra bức vẽ,
Ba nghìn thế giới thu vào mắt thơ.
Thói đời nhiều thay đổi như mây trắng hoá chó xanh,
Cây thông chẳng biết đến năm tháng, nhà sư đầu đã bạc.
Ngoài việc thấp hương tham thiền ra,
Mọi điều suy nghĩ đều cho qua đi hết.


Chùa Dạm tên chữ là Đại Lãm Thần Quang tự, hay còn gọi là chùa Bà Tấm, chùa Cao, chùa Trăm Gian (không phải chùa Trăm Gian thuộc địa phận Hà Nội), cũng được gọi là chùa Lãm Sơn, theo tên núi. Chùa dựa vào núi Dạm, nhìn về phía sông Đuống, ngày xưa thuộc xã Lãm Sơn Trung, tổng Lãm Sơn Nam, huyện Quế Dương, nay là xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, là đại danh lam từ thời Lý.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Chùa vắng thần quang, hầu nhã hứng,
Chơi mây, thỏ ngọc, quạ vàng đưa.
Lâu đài chín cõi bày tranh vẽ,
Thế giới ba ngàn lọt mắt thơ.
Biển hoá thành dâu buồn thói tục,
Tùng không biết tuổi bạc đầu sư.
Ngoài câu cúng Phật, tuần nhang thắp,
Lo nghĩ bao điều, mấy cũng ngơ!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
64.83
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Ngọc Hoàng

Chùa thần quang lặng nỗi niềm riêng
Thỏ ngọc trên lưng vượt cõi tiên
Hơn chục lâu đài khai bức vẽ
Ba nghìn thế giới mắt trong huyền
Thói đời thay đổi mây thay chó
Thông đứng nhà sư đầu bạc niên
Ngoài việc thắp hương thăm thú phật
Mọi điều tạp niệm cõi bình yên

Làm trai chí lớn xưa nay hiếm
Thiếu nữ trong Tranh được mấy người
44.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cảnh chùa vắng vẻ thanh u
Quạ vàng, thỏ ngọc ngoạn du trên trời
Lâu đài nét vẻ tuyệt vời
Ba ngàn thế giới chưa rời mắt thơ
Bể dâu thay đổi khôn ngờ
Thông bao nhiêu tuổi bạc phơ tóc thầy
Thắp hương thăm chốn phật đài
Bao nhiêu tạp niệm lần hồi giũ xong

74.43
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Thần Quang chùa tĩnh lặng xa xưa
Trời cao quạ vàng ngọc thỏ đưa
Mười hai lâu đài bày cuộn hoạ
Ba ngàn thế giới nhập hồn thơ
Mây thành chó xanh đời biến đổi
Tùng không biết tuổi bạc đầu sư
Ngoài việc thắp hương làm việc Phật
Một thoáng nhớ thôi cũng thờ ơ.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Thoại đầu

Thần quang u ám ám u sầu
Kim ô, ngọc thố dạo đi đâu?
Mười hai toà phủ như tranh vẽ
Ba ngàn thế giới khác gì đâu
Tuồng đời biến đổi như mây
Thông kia rụng xuống tóc mây bạc đầu
Tham thiền, phật sự hữu cầu
Tạp niệm bỗng chốc thành câu thoại đầu

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thần quang vắng lặng u nhàn riêng,
Chở thỏ kim ô viếng cõi tiên.
Mười mấy lâu đài khai bức vẽ,
Ba nghìn thế giới mắt thu huyền.
Thói đời thay đổi tranh vân cẩu,
Thông lão cạnh sư đầu trắng tuyền.
Ngoài việc thấp hương thăm cõi Phật,
Mọi điều tạp niệm hãy cùng quên.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Thần Quang chùa vắng hứng u nhàn
Thỏ ngọc, vầng ô dạo khắp trời
Mười mấy lâu đài bày tranh vẽ
Ba ngàn thế giới mắt thơ trùm
Thói đời thay đổi dường mây nổi
Tùng chẳng biết năm, sư bạc đầu
Ngoài tuần hương đốt tham Phật sự
Bao nhiêu niệm lự thảy thôi thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đoàn Thị Thu Vân

Quạ vàng, thỏ ngọc nhàn du
Thần Quang chùa vắng gợi u nhã tình
Mười hai lầu đẹp như tranh
Mắt thơ thâu chứa ba nghìn thế gian
Sự đời mây trắng - chó xanh
Thông quên năm tháng, thiền tăng bạc đầu
Thắp hương thiền định hồi lâu
Mọi suy nghĩ dứt, sạch làu tâm tư


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Thanh

Thần Quang cao ngất ẩn thâm sâu
Nâng Nhật đưa trăng dạo địa cầu
Một tá lâu đài, tranh vẽ tạo
Ba ngàn thế giới, mắt thơ lưu
Tục thay nhiều nếp, mây thương cẩu
Thông chẳng biết năm, tăng bạc đầu
Trừ bỏ đốt hương, tham việc Phật
Ngừng nương niệm khác dứt lo âu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời