Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2008 10:32

吟入黃花酒可傾,
菊籬秋色晚猶馨。
古今人物知多少,
一滴南山未了青。

 

Cúc

Ngâm nhập hoàng hoa tửu khả khuynh,
Cúc lý thu sắc vãn do hinh.
Cổ kim nhân vật tri đa thiểu,
Nhất trích Nam sơn vị liễu thanh.

 

Dịch nghĩa

Vịnh tới hoa cúc thì có thể nghiêng bầu chuốc chén,
Giậu cúc vào lúc sắc thu đã muộn vẫn còn thơm.
Nhân vật nổi tiếng xưa nay biết bao người,
Chỉ một giọt thôi, vẫn chưa hiểu rõ được câu thơ có hai chữ “núi Nam”.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình, Nam Trân

Ngâm thơ chuốc chén rưọu hoa vàng,
Giậu cúc thu già vẫn ngát hương.
Kim cổ biết bao nhân vật nhỉ,
Nam sơn một giọt vẫn chưa tường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Pang De

Cúc vàng ngâm vịnh rượu nên bày,
Thu muộn giậu hoa hương vẫn bay.
Nhân vật cổ kim đâu biết xuể,
Núi Nam đôi chắc gì hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa cúc nghiêng bầu chuốc chén say,
Vẫn thơm thu muộn sắc còn bày.
Biết bao kim cổ người danh tiếng,
Một giọt “núi Nam”, vẫn chẳng hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngâm chén hoàng hoa chuốc ngã nghiêng
Cuối thu giậu cúc vẫn nồng hương
Xưa nay nhân vật bao người nhỉ
Một giọt Nam Sơn ý chửa tường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Nghiêng bầu rượu cúc chuốc say,
Vẫn thơm thu muộn sắc bày còn đây.
Bao người danh tiếng xưa nay,
Nam Sơn một giọt chẳng hay thơ nầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời