05/12/2020 05:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cúc

Tác giả: Trần Minh Tông - 陳明宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2008 10:32

 

Nguyên tác

吟入黃花酒可傾,
菊籬秋色晚猶馨。
古今人物知多少,
一滴南山未了青。

Phiên âm

Ngâm nhập hoàng hoa tửu khả khuynh,
Cúc lý thu sắc vãn do hinh.
Cổ kim nhân vật tri đa thiểu,
Nhất trích Nam sơn vị liễu thanh.

Dịch nghĩa

Vịnh tới hoa cúc thì có thể nghiêng bầu chuốc chén,
Giậu cúc vào lúc sắc thu đã muộn vẫn còn thơm.
Nhân vật nổi tiếng xưa nay biết bao người,
Chỉ một giọt thôi, vẫn chưa hiểu rõ được câu thơ có hai chữ “núi Nam”.

Bản dịch của Đào Phương Bình, Nam Trân

Ngâm thơ chuốc chén rưọu hoa vàng,
Giậu cúc thu già vẫn ngát hương.
Kim cổ biết bao nhân vật nhỉ,
Nam sơn một giọt vẫn chưa tường.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Minh Tông » Cúc