冬景

蒼描翠抹削晴峰,
紫府樓臺倚半空。
幾度碧桃先結實,
洞天三十六春風。

 

Đông cảnh

Thương miêu thuý mạt tước tình phong,
Tử phủ lâu đài ỷ bán không.
Kỷ độ bích đào tiên kết thực,
Động thiên tam thập lục xuân phong.

 

Dịch nghĩa

Vẽ mầu xanh, tô mầu thuý, thiên nhiên đẽo gọt nên chỏm núi tạnh sáng,
Lâu đài của phủ tía dựa vào lưng chừng trời.
Cây bích đào mấy lần đã kết quả trước,
Gió xuân thổi khắp ba mươi sáu động trời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi, Phạm Tú Châu

Vẽ thắm, tô xanh sáng đỉnh non,
Lưng trời phủ tía dựa chon von.
Bích đào chín sớm bao nhiêu bận?
Ba sáu cung trời gió ấm tuôn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vẽ xanh, tô thuý đỉnh non tươi
Phủ tía, lầu son dựng nửa trời
Mấy độ bích đào đơm quả trước
Ba mươi sáu động gió xuân chào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vẽ xanh tô thuý đỉnh chơi vơi,
Phủ tía lâu đài từng dựa trời.
Mấy độ bích đào đâm quả trước,
Ba mươi sáu động gió xuân mời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Đình Thi

Vẽ thắm tô xanh núi sáng trưng,
Lầu son gác tía tựa lưng chừng.
Bích đào mấy đợt cho ra quả,
Ba sáu động trời đầy gió xuân.

"Nguyệt diện vinh đan quế - Đan quế tại nhất luân"
15.00
Trả lời