Này em phố đã chớm đông
Kính thưa các loại áo bông ra đường

Này em nhớ đã chớm thương
Kính thưa các loại ẩm ương thơ tình

Này em nhạc rock xập xình
Còn thua tim của thí sinh vào phòng

Này em ta nói lòng vòng
Cũng vì ta rét phải lòng em thôi

Nếu chẳng may có mỉm cười
Van em, quay mặt kẻo hoài công ta

Sinh ra đã xính thi ca
Giàu hoang tưởng, lắm á à như chơi

Này em ví dụ đã đời
Sao không ví dụ ta, người em thương?

Mùa đông vun vén mọn sương
Phủ đầu nhau để dọn đường mộng mơ