15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2008 08:10

東山寺

風搖解虎秋蟬過,
月瀉軍持夜澗寒。
休向五臺勞夢寐,
看來天下幾東山。

 

Đông Sơn tự

Phong dao giải hổ thu thiền quýnh,
Nguyệt tả quân trì dạ giản hàn.
Hưu hướng Ngũ Đài lao mộng mị,
Khan lai thiên hạ kỷ Đông San.

 

Dịch nghĩa

Gió lay gậy thần tích, tiếng ve mùa thu im vắng,
Trăng tãi ánh sáng xuống bình nước, dòng suối ban đêm lạnh lẽo.
Dừng nhọc lông mơ tưởng đến núi Ngũ Đài làm gì.
Xem trong thiên hạ được mấy cảnh Đông Sơn?


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Gió lay thiền trượng ve im tiếng,
Tràng chảy trong bình, suối lạnh hơn.
Mơ ước Ngũ Đài chi nữa nhỉ?
Trên đời hồ dễ mấy Đông Sơn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió lay thiền trượng tiếng ve im
Trăng chảy đầy bình, lạnh suối đêm
Mơ đến Ngũ Đài chi kẻo nhọc!
Dễ trong trời đất mấy Đông Sơn

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió lay thiền trượng ve thu lặng,
Trăng tãi đầy bình lạnh suối đêm.
Mơ tưởng Ngũ Đài chi mệt nhọc,
Dễ trong thiên hạ mấy Đông Sơn?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời