Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2008 08:41

雲霄庵

亭亭寶蓋高摩雲,
金仙宮闕無凡塵。
絕峰更有學佛者,
清風明月相蒍鄰。
清風匝地無休歇,
明月當空皦冰雪。
此風此月與此人,
合成天下三奇絕。

 

Vân Tiêu am

Đình đình bảo cái cao ma vân,
Kim tiêu cung khuyết, vô phàm trần.
Tuyệt phong cánh hữu học Phật giả,
Thanh phong minh nguyệt tương vi lân.
Thanh phong táp địa vô hưu yết,
Minh nguyệt đương không kiểu băng tuyết.
Thử phong, thử nguyệt dữ thử nhân,
Hợp thành thiên hạ tam kỳ nguyệt.

 

Dịch nghĩa

Chiếc lọng báu sừng sững cao chạm từng mây,
Là cung khuyết Kim tiêu không gợn chút bụi trần.
Trên đỉnh tột vời lại có người học đạo Phật,
Cùng kết bạn xóm giềng với gío mát trăng trong.
Gió mát thổi quanh mặt đất không lúc nào ngừng,
Trăng trong lơ lửng trên không sáng như băng tuyết.
Gió ấy, trăng ấy, với người ấy.
Hợp thành ba tứ kỳ tuyệt trong thiên hạ.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Hiên ngang lộng báu cao liền mây,
Cung tiên nào vướng bụi trần đây.
Đỉnh cao có kẻ theo học đạo,
Trăng thanh gió mát vui bạn bầy.
Gió mát từ thời quây mặt đất,
Trăng thanh giữa trời trắng như tuyết.
Trăng đấy, gió đấy, cùng người đây,
Hợp thành thiên hạ ba kỳ tuyệt.


Bản dịch trong "Hợp tuyển thơ văn Việt Nam", quyển II.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hiên ngang lọng báu liền mây
Cung tiên nào vướng mảy may bụi trần
Non cao gió mát trăng thanh
Cùng người học đạo kết thân láng giềng
Bốn mùa gió mát không ngừng
Ánh trăng vằng vặc tựa chừng tuyết pha
Này trăng, này gió, này ta
Hợp thành tam tuyệt thật là vui sao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sừng sững lọng vàng cao chạm mây,
Kim tiêu không gợn bụi trần đây.
Đỉnh vời có kẻ theo chân Phật,
Gíó mát trăng trong kết bạn bầy.
Gió thổi không ngừng quanh mặt đất,
Tầng không lơ lửng vầng trăng đầy.
Trăng đây gió ấy cùng người ấy.
Kỳ tuyệt hợp thành thiên hạ đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời