臨終詩其二

井落金瓶信不通,
雲山渺渺暗丹楓。
輕羅淚濕鴛鴦冷,
聞聽清宵嘹唳鴻。

 

Lâm chung thi kỳ 2

Tỉnh lạc kim bình tín bất thông,
Vân sơn diểu diểu ám đơn phong,
Khinh la lệ thấp uyên ương lãnh,
Văn thính thanh tiêu liêu lệ hồng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Giếng rụng lá ngô tin chẳng thông
Núi mây xa lắc khuất màu phong
Lụa mềm thấm lệ uyên ương lạnh
Nghe ngóng đêm thanh tiếng hót hồng.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giếng rụng bình vàng tin chẳng thông
Núi mây mù mịt đỏ rừng phong
Lụa mềm lệ thấm uyên ương lạnh
Đêm vắng nghe đâu não tiếng hồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời