25/05/2024 21:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm chung thi kỳ 2
臨終詩其二

Tác giả: Trương Hồng Kiều - 張紅橋

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2008 06:51

 

Nguyên tác

井落金瓶信不通,
雲山渺渺暗丹楓。
輕羅淚濕鴛鴦冷,
聞聽清宵嘹唳鴻。

Phiên âm

Tỉnh lạc kim bình tín bất thông,
Vân sơn diểu diểu ám đơn phong,
Khinh la lệ thấp uyên ương lãnh,
Văn thính thanh tiêu liệu lệ hồng.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Giếng rụng lá ngô tin chẳng thông
Núi mây xa lắc khuất màu phong
Lụa mềm thấm lệ uyên ương lạnh
Nghe ngóng đêm thanh tiếng hót hồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hồng Kiều » Lâm chung thi kỳ 2