臨終詩其三

寂寂香閨枕簟空,
滿階秋雨落梧桐。
內家不遣同陵去,
音信何緣寄塞鴻。

 

Lâm chung thi kỳ 3

Tịch tịch hương khuê chẩm điệm không,
Mãn giai thu vũ lạc ngô đồng.
Nội gia bất khiển đồng lăng khứ,
Âm tín hà duyên ký tái hồng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Vắng vẻ phòng khuê chiếu gối không
Mưa thu thêm ngập lá ngô đồng
Hoàng cung không khiến chàng đi vắng
Tin tức từ đâu gửi ải hồng.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vắng vẻ phòng khuê đâu gối chiếu
Mưa thu thêm rụng lá ngô đồng
Bề trên chẳng khiến chàng đi khỏi
Tin tức cần chi gởi ải hồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời