12/05/2021 07:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm chung thi kỳ 3
臨終詩其三

Tác giả: Trương Hồng Kiều - 張紅橋

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2008 06:55

 

Nguyên tác

寂寂香閨枕簟空,
滿階秋雨落梧桐。
內家不遣同陵去,
音信何緣寄塞鴻。

Phiên âm

Tịch tịch hương khuê chẩm đạm không,
Mãn giai thu vũ lạc ngô đồng.
Nội gia bất khiển đồng lăng khứ,
Âm tín hà duyên ký tái hồng.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Vắng vẻ phòng khuê chiếu gối không
Mưa thu thêm ngập lá ngô đồng
Hoàng cung không khiến chàng đi vắng
Tin tức từ đâu gửi ải hồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hồng Kiều » Lâm chung thi kỳ 3