Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2006 07:50

感遇其三

幽人歸獨臥,
滯慮洗孤清,
持此謝高鳥,
因之傳遠情。
日夕懷空意,
人誰感至精?
飛沈理自隔,
何所慰吾誠?

 

Cảm ngộ kỳ 3

U nhân quy độc ngoạ,
Trệ lự tẩy cô thanh.
Trì thử tạ cao điểu,
Nhân chi truyền viễn tình.
Nhật tịch hoài không ý,
Nhân thuỳ cảm chí tinh.
Phi trầm lý tự cách,
Hà sở uỷ ngô thành.

 

Dịch nghĩa

Kẻ ẩn sĩ về nhà mình một mình nằm đánh giấc
Đem phiền toái tẩy sạch sành sanh thành một người thanh cao
Đem ý chí ấy báo với con chim đậu trên cao
Nhờ nó đem tin đến nơi xa xôi
Đêm ngày ôm trong lòng một chí hướng không tưởng
Có ai cảm thông tình cảm chân thành này chăng
Thì ra người trên cao người dưới thấp vốn là xa cách nhau
Làm sao an ủi được lòng thành của ta nhỉ


Bốn câu đầu tả cảnh huống mình quy ẩn thanh cao. Bốn câu sau nói đến lòng quyến luyến ân tình cũ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

U nhân nằm lặng một mình,
Nặng lòng, những muốn thênh thênh mối sầu.
Chút chi ngỏ với chim cao,
Xa đưa, cậy có bấy nhiêu nỗi lòng.
Ngày đêm tưởng nhớ luống công,
Ai đâu cảm biết tấc lòng chí tinh.
Bổng chìm cách trở đã đành,
Sao cho an ủy tấm thành của ta.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Người nhàn nằm khểnh nghỉ,
Lo lắng sạch làu làu.
Chim bổng, ghi nhớ nhé!
Tình xa, nhắn giúp nhau.
Ngày đêm mơ chuyện hão,
Ai kẻ hiểu lòng sâu?
Xa cõi đời chìm nổi,
Tấm thành biết gửi đâu?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Về nằm chốn ẩn một mình,
Lo sầu ứ đọng thình lình lắng trong.
Chim cao, xin cảm ơn lòng,
Nhờ đem tình ý chuyển cùng chốn xa.
Ngày đêm nghĩ hão mình ta,
Ai hay tình thực của ta không nào?
Lặn, bay, lẽ ấy khác nhau,
Lòng thành an ủi được đâu bây giờ?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người an nhàn trở về nằm khểnh
Nỗi u buồn canh cánh đã nguôi
Cảm ơn hỡi cánh chim trời
Giúp ta chuyển tới mọi nơi nỗi lòng
Ngày đêm nghĩ khi không về ẩn
Có ai cùng thương cảm cho ta?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Một mình ẩn sĩ quay về,
Lo nghĩ bộn bề gột sạch xong xuôi.
Đem lòng gửi cánh chim trời,
Nhờ chim truyền khắp tâm người sáng trong.
Sớm chiều ôm dạ hư không,
Liệu ai cảm nhận sáng trong cho mình.
Bay, chìm khoảng cách đã đành,
Lấy gì an ủi lòng thành của ta?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngủ nhà, ẩn sĩ một mình,
Tẩy nhiều phiền toái thành hình thanh cao.
Ý đem báo với chim cao,
Nhờ đem tin đến nơi nào xa xôi.
Chí cao không tưởng ôm rồi,
Có ai thông cảm việc đời này sao.
Cách xa dưới thấp trên cao,
Lòng thành an ủi làm sao được người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời