28/05/2022 04:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm ngộ kỳ 3
感遇其三

Tác giả: Trương Cửu Linh - 張九齡

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2006 07:50

 

Nguyên tác

幽人歸獨臥,
滯慮洗孤清,
持此謝高鳥,
因之傳遠情。
日夕懷空意,
人誰感至精?
飛沈理自隔,
何所慰吾誠?

Phiên âm

U nhân quy độc ngoạ,
Trệ lự tẩy cô thanh.
Trì thử tạ cao điểu,
Nhân chi truyền viễn tình.
Nhật tịch hoài không ý,
Nhân thuỳ cảm chí tinh.
Phi trầm lý tự cách,
Hà sở uỷ ngô thành.

Dịch nghĩa

Kẻ ẩn sĩ về nhà mình một mình nằm đánh giấc
Đem phiền toái tẩy sạch sành sanh thành một người thanh cao
Đem ý chí ấy báo với con chim đậu trên cao
Nhờ nó đem tin đến nơi xa xôi
Đêm ngày ôm trong lòng một chí hướng không tưởng
Có ai cảm thông tình cảm chân thành này chăng
Thì ra người trên cao người dưới thấp vốn là xa cách nhau
Làm sao an ủi được lòng thành của ta nhỉ

Bản dịch của Trần Trọng Kim

U nhân nằm lặng một mình,
Nặng lòng, những muốn thênh thênh mối sầu.
Chút chi ngỏ với chim cao,
Xa đưa, cậy có bấy nhiêu nỗi lòng.
Ngày đêm tưởng nhớ luống công,
Ai đâu cảm biết tấc lòng chí tinh.
Bổng chìm cách trở đã đành,
Sao cho an ủy tấm thành của ta.
Bốn câu đầu tả cảnh huống mình quy ẩn thanh cao. Bốn câu sau nói đến lòng quyến luyến ân tình cũ.
Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Cửu Linh » Cảm ngộ kỳ 3