Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: cây mai (10)

Đăng bởi Vanachi vào 07/08/2008 00:24

古梅詩

千年苔樹不成春,
誰信幽香似玉魂?
霽雪滿林無月麗,
點燈吹角做黃昏。

 

Cổ mai thi

Thiên niên đài thụ bất thành xuân,
Thuỳ tín u hương tự ngọc hồn?
Tễ tuyết mãn lâm vô nguyệt lệ,
Điểm đăng xuy giốc tố hoàng hôn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phước Đức

Nghìn năm rêu bám, chẳng nghênh xuân,
Ai hay hương thoảng tợ ngọc hồn?
Trời lạnh khắp rừng trăng chẳng chiếu,
Đốt đèn, thổi ốc, báo hoàng hôn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Nghìn năm rêu phủ chẳng nên xuân,
Hồn ngọc ai hay hương kín thầm.
Tan tuyết toàn rừng trăng chẳng sáng,
Đốt đèn thổi ốc tạo hoàng hôn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nghìn năm rêu bám biết đâu xuân
Ai thấu hương bay tựa ngọc hồn
Tuyết đổ ngập rừng trăng chẳng tỏ
Đốt đèn thổi ốc giục hoàng hôn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời