Dưới đây là các bài dịch của Phước Đức. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vô đề (Từ Thụ Hoài Thâm): Bản dịch của Phước Đức

Ngoài hiên khói phủ sen xanh phớt
Trước gió, trong ao, hoa thoảng hương
Cảm ơn thợ giặt không đành bẻ
Trong mưa thành lọng giúp uyên ương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Vô đề (Bạch Vân Thủ Đoan thiền sư): Bản dịch của Phước Đức

Đỉnh non mây trắng cuộn rồi tan
Bên trời đi lại bóng trăng ngàn
Cúi đầu bước vào hiên nhà cỏ
Bất chợt vỡ cười mấy trận vang


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Xuân tuyết (Đông Phương Cầu): Bản dịch của Phước Đức

Tuyết xuân đầy trời đến
Rơi nhằm hoa trổ khai
Chẳng biết trong vườn ấy
Cây nào mới thật mai?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Luận thi kỳ 1 (Triệu Phồn): Bản dịch của Phước Đức

Học thơ rất giống học tham thiền
Từ đầu đến cuối chí phải kiên
Thợ khéo đâu hay chạm gỗ mục
Lửa đâu thể phát tự tro tàn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tầm xuân thi (Chu Hy): Bản dịch của Phước Đức

Khắp nơi xanh đỏ một thời tươi
Chiều mưa sáng tạnh hợp lòng người
Vùi đầu án sách ngày nào ngộ
Ném quách, tìm ra xuân mới thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thuỵ thi (Lã Bản Trung): Bản dịch của Phước Đức

Trọn ngày thơ chẳng thành bài
Trưa nằm mộng thấy nhiều điều hãi kinh
Tỉnh ra thanh thản trong lòng
Nghe đâu thỏ thẻ tiếng oanh ngoài tường


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tụng cổ (Như Bản thiền sư): Bản dịch của Phước Đức

Không đi cỏ phủ che đường lối
Ra cửa vẫn còn cách trời xa
Đạp nhằm nẻo giác khi xoay lại
Đâu chỗ non xanh chẳng phải nhà


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Vô đề (Chí Cần thiền sư): Bản dịch của Phước Đức

Ba mươi năm tìm trang kiếm khách
Bao phen lá rụng lại đâm chồi
Từ ngày thấy được hoa đào nở
Thẳng đến hôm nay sạch hết nghi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thị pháp kệ (Cao Phong Diệu thiền sư): Bản dịch của Phước Đức

Gió thu hiu hắt mái điện đường
Cúc giậu thơm tho trải mấy sương
Tiếc thay không gặp người coi sóc
Nhánh cành bừa bãi, có bao hương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tuyết (Lý Thạch): Bản dịch của Phước Đức

Quả đất vi trần thảy sắc không
Trời xanh trông thấu cũng còn gần
Trăng đêm thấm ướt hồn mai lạnh
Gió sớm đi về thổi áo xanh
Thân thế đổi thay ngoài trần cảnh
Đất trời, bầu ngọc thu cả trong
Hư Đường: cỏ đẹp cùng ngọc quý
Phong quang ăn đứt cả non Bồng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối