夜泊鸚鵡洲

月照溪邊一罩蓬,
夜聞清唱有微風。
小樓深巷敲方響,
水國人家在處同。

 

Dạ bạc Anh Vũ châu

Nguyệt chiếu khê biên nhất trạo bồng,
Dạ văn thanh xướng hữu vi phong.
Tiểu lâu thâm hạng xao phương hưởng,
Thuỷ quốc nhân gia tại xứ đồng.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Một cánh bồng trăng soi bên suối
Đêm nghe ca, gió nhẹ điệu thanh
Tiếng hát vọng ngõ sâu lầu nhỏ
Xứ Giang Nam nhà đẹp đất lành

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng soi một thuyền nan bên suối
Gió nhẹ đêm đưa tới lời ca
Ngõ sâu gác nhỏ phát ra
Mọi nhà xóm nước đều nghe rõ ràng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trăng soi bên suối một thuyền nan
Lời hát đêm thanh gió nhẹ mang
Gác nhỏ ngỏ sâu âm phát vọng
Mọi nhà sông nước tháy nghe vang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời