12/06/2023 04:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ bạc Anh Vũ châu
夜泊鸚鵡洲

Tác giả: Tiền Khởi - 錢起

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/09/2007 07:22

 

Nguyên tác

月照溪邊一罩蓬,
夜聞清唱有微風。
小樓深巷敲方響,
水國人家在處同。

Phiên âm

Nguyệt chiếu khê biên nhất trạo bồng[1],
Dạ văn thanh xướng hữu vi phong.
Tiểu lâu thâm hạng xao phương hưởng,
Thuỷ quốc[2] nhân gia tại xứ đồng.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Một cánh bồng trăng soi bên suối
Đêm nghe ca, gió nhẹ điệu thanh
Tiếng hát vọng ngõ sâu lầu nhỏ
Xứ Giang Nam nhà đẹp đất lành
[1] Chiếc ghe có vòm được che chung quanh bằng những tấm phên đan.
[2] Vùng Giang Nam nơi có nhiều sông hồ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Khởi » Dạ bạc Anh Vũ châu