Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
12 bài trả lời: 12 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 14:04

宴城東莊

一月主人笑幾回,
相逢相識且銜杯。
眼看春色如流水,
今日殘花昨日開。

 

Yến thành đông trang

Nhất nguyệt chủ nhân tiếu kỷ hồi?
Tương phùng tương thức thả hàm bôi.
Nhãn khan xuân sắc như lưu thuỷ,
Kim nhật tàn hoa tạc nhật khai.

 

Dịch nghĩa

Một tháng chủ nhân được mấy trận cười
Gặp nhau đây là lúc nên nhắp chén
Kìa, trông màu xuân trôi qua như nước chảy
Bông hoa hôm qua nở, hôm nay đã tàn rồi


Thôi Huệ Đồng là phò mã của Đường Minh Hoàng (kết hôn công chúa thứ mười) nên có trang trại riêng ở phía đông kinh thành. Trong một bữa tiệc tại trang trại của mình, ông làm bài thơ này, người em của ông là Thôi Mẫn Đồng cũng làm một bài hoạ cùng tựa.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Mấy lần một tháng chủ cười tươi
Gặp gỡ nhau vui chén rượu mời
Lặng lẽ nhìn xuân như nước chảy
Hôm qua hoa nở, đã tàn rơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Một tháng chủ nhân cười mấy hồi?
Gặp nhau hãy chuốc chén quên thôi.
Sắc xuân hãy ngắm: như sông chảy,
Hoa nở hôm qua, nay héo rồi.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giang Phu

Một tháng chủ nhân mấy trận cười,
Gặp nhau ta hãy chén say chơi.
Mùa xuân trông thấy trôi như nước,
Hoa mới hôm qua nay đã rơi.


Nguồn: Đường thi trích diễm (quyển thượng: Tuyệt cú), Tủ sách Chu Phu Song, 1950
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mấy lần một tháng chủ cười khan,
Đã biết, gặp nhau uống thả giàn.
Xuân sắc mắt trông như nước chảy,
Hôm qua hoa nở, bữa nay tàn.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Bao lần một tháng chủ cười
Gặp vui nâng chén rượu mời nhau sơi
Lặng nhìn xuân tựa nước trôi
Hôm qua hoa nở, nay rơi âm thầm.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Chủ nhân một tháng mấy phen cười?
Gặp gỡ nhau đây chuốc chén mời.
Hãy ngắm màu xuân dường nước chảy,
Hôm qua hoa nở, bữa nay tàn!


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mỗi tháng chủ nhân cười mấy độ
Gặp nhau nên cất chén rượu mời
Kìa xem xuân sắc như dòng nước
Hoa nở hôm qua nay lại rơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông chủ tháng cười được mấy lần?
Gặp nhau xin hãy uống vui xuân
Hãy coi xuân sắc như dòng chảy
Hoa nở hôm qua nay đã tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chủ nhà một tháng mấy lần cười
Cùng gặp cùng quen hãy cạn li
Mắt thấy sắc xuân như nước chảy
Hoa hôm qua nở nay tàn rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Một tháng ông cười được mấy ngày
Gặp nhau ta hãy chén cho say
Vẻ xuân mắt thấy như dòng nước
Hoa nở hôm qua rụng buổi nay


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối