24/10/2020 14:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yến thành đông trang
宴城東莊

Tác giả: Thôi Huệ Đồng - 崔惠童

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 14:04

 

Nguyên tác

一月主人笑幾回,
相逢相識且銜杯。
眼看春色如流水,
今日殘花昨日開。

Phiên âm

Nhất nguyệt chủ nhân tiếu kỷ hồi?
Tương phùng tương thức thả hàm bôi.
Nhãn khan xuân sắc như lưu thuỷ,
Kim nhật tàn hoa tạc nhật khai.

Dịch nghĩa

Một tháng chủ nhân được mấy trận cười
Gặp nhau đây là lúc nên nhắp chén
Kìa, trông màu xuân trôi qua như nước chảy
Bông hoa hôm qua nở, hôm nay đã tàn rồi

Bản dịch của Hải Đà

Mấy lần một tháng chủ cười tươi
Gặp gỡ nhau vui chén rượu mời
Lặng lẽ nhìn xuân như nước chảy
Hôm qua hoa nở, đã tàn rơi.
Thôi Huệ Đồng là phò mã của Đường Minh Hoàng (kết hôn công chúa thứ mười) nên có trang trại riêng ở phía đông kinh thành. Trong một bữa tiệc tại trang trại của mình, ông làm bài thơ này, người em của ông là Thôi Mẫn Đồng cũng làm một bài hoạ cùng tựa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Huệ Đồng » Yến thành đông trang