Viết nhân 40 năm mẹ từ trần

Đôi mắt này
Dù thế nào
Cũng không vét được một giọt nước
Như nước ngọt của cái giếng cũ
Lệ trong mắt
Chỉ càng làm cho chiếc gối gỗ
Nhiều vân tuổi
Mẹ ạ
Ý nghĩ của đứa con
Ở trên đầu này
Nhuộm đen lại hoàn trắng
Cắt ngắn lại mọc dài
Nghìn năm rửa không sạch
Vạn năm cũng không mục
Xạc xào
Tóc bạc
Khi con muốn tìm lối trở về
Thì mẹ ơi, nấm mồ mẹ
Chính là nhà của con
Chân con đặt đến bên trời
Con biết ôm nắng chiều
Đi tìm mẹ


Dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc, trích trong tập thơ Hoài thân thi tuyển
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)