Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы

Мне не спится, нет огня;
Всюду мрак и сон докучный.
Ход часов лишь однозвучный
Раздается близ меня,
Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
Жизни мышья беготня...
Что тревожишь ты меня?
Что ты значишь, скучный шепот?
Укоризна или ропот
Мной утраченного дня?
От меня чего ты хочешь?
Ты зовешь или пророчишь?
Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу...


1830

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuý Toàn

Tôi thao thức, nến đèn tắt cả;
Mộng buồn tênh, tăm tối khắp nơi
Chỉ có tiếng đồng hồ cô lẻ
Vẳng đều đều bên cạnh giường tôi.
Tiếng chuyện phiếm các nàng tiên nữ,
Tiếng bước đời chuột xám chạy qua
Tiếng xao xuyến đêm dài thiếp ngủ...
Cớ sao ngươi day dứt lòng ta,
Có nghĩa gì tiếng thì thào tẻ ngắt ?
Lời than vãn hay là lời trách móc
Của một ngày ta đã bỏ trôi qua ?
Hay là ngươi muốn đòi hỏi gì ta
Ngươi gọi ta hay là ngươi báo mệnh ?
Ta muốn hiểu được ngươi cho tường tận,
Ta muốn dò tìm ý nghĩ trong ngươi...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Minh

Ta không ngủ được, không ánh lửa,
Bốn bề tối tăm và giấc ngủ tẻ buồn.
Chỉ có tiếng đồng hồ đơn điệu
Vang lên gần cạnh ta luôn.
Xạc xào tiếng đàn bà trò chuyện,
Run rẩy tiếng giấc ngủ đêm
Cuộc sống như vòng chuột chạy…
Sao ngươi khiến ta lo thêm?
Nghĩa gì nhỉ, tiếng thì thầm buồn tẻ
Trách cứ ư, hay sự lằm bằm
Của một ngày qua ta đã trải?
Ngươi muốn gì ở ta chăng?
Ngươi gọi ta hay tiên tri số phận?
Ta muốn hiểu ngươi ngọn ngành
Ta đi tìm ý nghĩa ở trong ngươi…

Chưa có đánh giá nào
Trả lời