Đêm con gái tôi sinh ra
Là đêm dài nhất đời tôi
Đêm mẹ tôi từ trần
Là đêm ngắn nhất
Mẹ đã ra đi
Quá vội vàng

Chôn mẹ
Đất không sạch
Thiêu mẹ
Lửa vô tình
Thuỷ táng mẹ
Nước trôi xuôi
Chỉ có để mẹ ở trong lòng
Cho xương sườn con chở che, gìn giữ.


Dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc, trích trong tập thơ Hoài thân thi tuyển.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)