Tôi nói:
Thượng đế là đàn ông,
vì vậy ngài ban quá nhiều uy quyền
cho phụ nữ.

Bạn nói:
Nàng thơ là một nữ thần,
vì vậy nàng ban tặng quá nhiều sáng suốt
cho đàn ông.

Cả Thượng đế và Nàng thơ ngoác miệng cười,
ngời ngời cảm kích.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)