Tiết thanh minh - là ngày
Người và quỷ thần đoàn tụ
Tiết thanh minh - là ngày
Âm dương hai thế giới
Có cùng tết “trung thu”

Trèo lên đỉnh núi cao
Bảo làn mây trắng:
Mây ơi, hãy chấm dứt
Ý nguyện của ta
Thay ta - người có mộ mà không cúng lễ -
Đi thăm mẹ

Từ không trung rơi xuống
Hạt nảy mầm

Đỉnh núi là đàn tế trời
Ta lặng lẽ trong lòng cầu nguyện
Gió tây bắc bỗng ngừng
Lại bắt đầu đông nam

Mây - xe chuyển bánh
Khóc trên đường.


Dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc, trích trong tập thơ Hoài thân thi tuyển.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)